URBAN INFORMATION BANK
عنوان مقاله : فرایند تصمیم گیری در اعمال سیاست های پایدار حمل و نقل جاده ای

تهیه شده توسط وزارت راه و ترابری و مجمع جهانی راه (پیارک) PIARC

مآخذ: معاونت آموزش - تحقیقات و فنآوری وزارت راه و ترابری

تعداد صفحات: ۹۲                                              حجم فایل: ۱.۶۹۷MB

نوع فایل: PDF

موضوعات: فرایند تصمیم گیری - مشارکت - طرح های حمل و نقل - ارزیابی پروژه های حمل و نقل - بودجه بندی -

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/10/12ساعت 9:52  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله : حمل و نقل هوشمند

تهیه شده توسط وزارت راه و ترابری و مجمع جهانی راه (پیارک) PIARC

مآخذ: معاونت آموزش - تحقیقات و فنآوری وزارت راه و ترابری

تعداد صفحات: ۹                                              حجم فایل: 149KB

نوع فایل: PDF

موضوعات: سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) - برنامه ریزی حمل و نقل - مدیریت حوادث و سوانح - مدیریت ترافیک - حمل و نقل عمومی - پرداخت الکترونیکی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/10/12ساعت 9:45  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

رزومه دکتر مجید مفیدی

استاديار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/10/11ساعت 14:54  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

رزومه دکتر مصطفی عباس زادگان

استاديار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/10/11ساعت 14:49  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله: نو- شهرسازي : بازگشت به راهكارهاي سنتي

نویسنده: هوشمند ابراهیم پور معصومی

مآخذ: ماهنامه ساختمان و کامپیوتر - شماره ۱۹ - آبان و دی ۱۳۸۶

کلمات کلیدی: نو-شهرسازی - مسیرهای پیاده - طراحی نو-سنتی - سی ساید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/10/09ساعت 18:48  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله : آخرین شهر , نقد و بررسی نظریه اکیومناپلیس

نویسنده : دکتر راضیه رضازاده - استاد یار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

علی اصغر بدری - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

مآخذ: ماهنامه شهرداریها

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/08ساعت 15:54  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله: باغهای شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهر

نویسنده : مهوش عالمی

مآخذ: مجله معماری و شهرسازی - شماره ۴۲ و ۴۳ - سال ۱۳۷۷

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/08ساعت 15:16  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

تصاوير خط آسمان توكيو ۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1387/10/07ساعت 11:45  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

تصاویر خط آسمان توکیو ۱
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1387/10/07ساعت 11:36  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

رزومه  دکتر راضیه رضازاده

عضو هيئت علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه شهرسازي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1387/10/07ساعت 8:30  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

رزومه دکتر عبدالهادی دانشپور 

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1387/10/07ساعت 8:9  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

رزومه دکتر  مهران علي الحسابي

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1387/10/07ساعت 8:3  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله : برنامه ريزي فيريكي اقتصادي و اجتماعي شهركهاي روستائي

نویسنده : منوچهر وحيدي

مآخذ: محيط شناسي

موضوعات: برنامه ريزي فيزيكي - علل اقتصادي و اجتماعي پيدايش شهرها - هدفهاي اقتصادي برنامه ريزي شهركها - برنامه ريزي اجتماعي شهركها

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/10/04ساعت 16:24  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله : راه کارهای اجرائی در اصلاح « نظام هدایت و کنترل ساخت و ساز شهری تهران بزرگ » به منظور فعال کردن عوامل ارتقاء کیفیت

نویسنده : دکتر سید تقی نیاکی، مهندس محمد رحمانی مفرد، دکتر سید تقی نیاکی، مهندس محمد رحمانی مفرد

مآخذ: اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت

چكيده : در سالهای اخیر ساخت و سازهای وسیع انجام شده در تهران عمدتاً تحت ” نظام هدایت و کنترل ساخت وساز شهری تهران بزرگ “ قرار داشته است . عدم دستیابی به کیفیت مناسب در محصول این فرآیند ، علیرغم سرمایه های عظیم مصرف شده در این بخش و تلاشهای به عمل آمده توسط جامعه مهندسی ، نگرانی های زیادی را خصوصاً در مورد صدمه پذیری ساختمانهای شهری تهران در مقابل زلزله بوجود آورده است .
در این مقاله با بررسی اجمالی گردش کار ، قوانین و آئین نامه های موجود در نظام اجرائی جاری ، نقش عوامل مختلف بررسی شده و با نگرشی ویژه به بحث مسئولیت های هر بخش تلاش شده است تا عوامل اصلی عدم دستیابی به کیفیت مناسب به اختصار تبیین شوند.
چند راهکار اجرائی جهت اصلاح نظام موجود پیشنهاد شده است . جلوگیری از خلط مسئولیت عوامل اجرائی مختلف ، ساده سازی گردش کار و بستر سازی جهت فعال شدن عوامل ارتقاء کیفیت مورد توجه بوده است . جهت گیری کلی بحث به سم ت تبیین روشهای کلی دستیابی به یک نظام مناسب تضمین کیفیت و زمینه سازی جهت حضور مؤثر عوامل اجرائی ذیصلاح از جمله مهندسین در ساختمان سازی شهری می باشد.

برگرفته از : پرنده سفيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/10/04ساعت 14:54  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله : برنامه ریزی استراتژیک، ضرورت اصلی مدیریت بحران زلزله درتهران

نویسنده : استادیار گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران- استادیار گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهر سازی - مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهر سازی

مآخذ: اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت

چكيده : در میان خطرات طبیعی که شهر تهران را تهدید می کند، زلزله اصلی ترین و مهمترین آنهاست . بر حسب آمار مراکز علمی، در صورت وقوع زلزله ای با قدرت 7 ریشتر در تهران، بیش از سیصد هزار نفر تلفات انسانی به بار خواهد آورد. هدف اصلی هر برنامه ریزی تقلیل خسارتهای زل زله و تبدیل آن از بحران به پدیده طبیعی است، این هدف نیازمند پیش بینی اقدامات در سه دوره جداگانه پیشگیری، زمان بحران و دوره پس از حادثه است . برنامه ریزی های صورت گرفته دستگاههای مسئول کشور عمدتاً به عملیات زمان بحران منعطف شده است . در صورتیکه هدف اصلی عمده ترین اقدامات را متوجه دوره پیشگیری می نماید.
بررسی قوانین جاری کشور حاکی از آن است که پرداختن به مسئله زلزله عمدتاً در حد هماهنگی دستگاهها و بدون ضمانت اجرایی حداقلی است . اقدامات موثر پیشگیرانه نیازمند نوعی برنامه ریزی استراتژیک است که به صورت برنامه پایه و میان بخشی در وظایف جاری سازمانها اثر جدی بر جای گذارده و روشهای کنترل و ارزیابی ویژه ای برای آن تدارک شود.
این مقاله به معرفی و پیشنهاد فرآیند برنامه مذکور و طرح ضرورتهای اجرا و اداره آن می پردازد.

واژه های کلیدی:برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت بحران، بحران زلزله، راهبردهای حل بحران.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/10/04ساعت 14:42  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

عنوان مقاله :مکانیزم های تشویقی و تنبیهی در کاهش آسیب پذیری ساختمانهای تهران

نویسنده : عبدالرضا سروقد مقدم - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مآخذ: اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت

چكيده : با توجه به آسیب پذیری ساختمانها در شهر تهران و خطر پذیری زیاد ای ن شهر، این مقاله به بررسی بعضی مکانیزم های تشویقی و تنبیهی پیشنهاد شده برای کاهش اثرات ناشی از زلزله می پردازد . در این راستا نقش عوامل موثر در ساخت و ساز از قبیل کارفرما و مالک، شهرداری، نظام مهندسی، مهندس طراح و محاسب و ناظر، پیمانکار و خریدار و نهایتاً د ولت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و راهکارهایی که توسط متخصصین مختلف برای بهبود تأثیر هر کدام از این عوامل پیشنهاد شده است در چارچوب امکانات موجود بررسی گردیده است . با دسته بندی این راهکارها در دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت، روشهای عملی برای کاهش خطر آس یب های ناشی از زلزله در ساختمانهای در دست ساخت نتیجه شده است . در کنار توجه به ساخت و سازهای جدید، این مقاله به مشکل ساختمانهای موجود نیز پرداخته است . با شمردن نقایص طراحی، اجرایی و نگهداری این ساختمانها، وضعیت تهران در این رابطه و نقش عوامل دولتی و خصوصی د ر این زمینه مطالعه شده است و بر وظیفه نهادهای مختلف از جمله مراجع تحقیقاتی – دانشگاهی تأکید گردیده است.

واژه های کلیدی:آسیب پذیری لرزه ای، تهران، مکانیزم های تشویقی و تنبیهی، نظام مهندسی، شهرداری، بیمه، بانک.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/10/04ساعت 14:33  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

تصاویر خط آسمان دورتموند (۱) :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 10:14  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

تصاویر خط آسمان مسکو (۱) :
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 9:47  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت نقش کوثر معماری

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: مریم صباغی

ادرس: تهران - بزرگراه شهید آیت اله صدر - خ بهار جنوبی - ک تقوی - پ ۱

تلفن: ۷-۲۲۶۱۱۱۸۶  و  ۲-۲۲۶۱۳۳۰۱

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 9:6  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت نقش پیراوش

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: فرج اله واحدی

ادرس: تهران - خ بهشتی - خ پاکستان - ک ۱۴ - پ ۲۲

تلفن: ۸۸۷۳۲۰۹۷

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:58  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرسازی پارت

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: بهرام امین زاده گوهر ریزی

ادرس: تهران - بلوار میرداماد - بین شریعتی و میدان محسنی - رودبار غربی - پ ۷۰

تلفن: ۲۲۲۲۹۳۴۲

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:54  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور ماندان

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: محمد شجاعیه

ادرس: تهران - خ ولیعصر - پائین تر از پارک ساعی - پ ۱۰۷۵ - ط سوم

تلفن:۴-۸۸۷۲۱۹۳۳  و ۸۸۷۵۹۴۹۲

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:51  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور کوشا پایدار

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: رمضانعلی ایزدی فرد

ادرس: تهران - خ خالد اسلامبولی - ک دوازدهم - پ ۳۴

تلفن:۸۹-۸۸۵۵۲۴۵۹

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:49  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور پی کده

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: عزیز اله مجلسی

ادرس: تهران - خ شهید بهشتی - خ شهید صابونچی - پ ۲۱ - ط سوم

تلفن: ۷-۸۸۷۳۹۹۵۶

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:46  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور زادبوم

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: علیرضا افشاری

ادرس: تهران - خ شریعتی - بالاتر از پل سیدخندان - ک شهید ذکائی - پ ۱ - ط دوم شرقی

تلفن:  ۲۲۸۴۹۴۸۱

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:44  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور عمران زاوه

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: علیرضا فرتاش

ادرس: تهران - محمودیه - خ خرداد غربی - پ ۱/۱۰

تلفن:۲۲۰۲۲۳۹۴ و ۲۲۰۲۲۳۶۳ 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:42  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور پژوهش و عمران

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: همایون معتمد

ادرس: تهران - میرداماد - بین ولیعصر و آفریقا - پ ۳۴۷ - ط چهارم

تلفن: ۴۰-۸۸۷۸۸۸۳۹

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:34  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور پارس هاس و همکاران

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: کامران ذکاوت

ادرس: تهران - خ شهید باهنر - بعد از سه راه یاسر - خ امیر سلیمانی - پ ۱۹

تلفن: ۲۲۸۱۷۳۸۷  و  ۲۲۲۸۰۲۶۱

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:31  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور بافت شهری

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: هارمیک خداقلی عراقی

ادرس: تهران - خ دکتر بهشتی - خ صابونچی - ک مهماندوست - پ ۴

تلفن:  ۸۸۷۵۸۳۶۵

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:28  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  | 

شرکت مهندسین مشاور ایران آمایش

پایه :۲ شهرسازی

مدیر عامل: سیامک رفیعی

ادرس: تهران - یوسف آباد - خ ۶۴ - پ ۷

تلفن: ۸۸۰۳۳۷۵۴ و  ۸۸۰۵۷۵۹۵

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/10/01ساعت 8:25  توسط هوشمند ابراهیم پور معصومی  |